۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
انتشارات

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

جناب آقاي رضا نيكبخت

37932185

37934255

دانشگاه اصفهان/معاونت ها/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/مراحل چاپ كتاب

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=32&PageId=11467&codeV=1&tempname=PublicationOffice

مراحل چاپ كتاب

مفيد براي اعضاي هيات علمي

 

جناب آقاي رضا نيكبخت

37932185

37934255

دانشگاه اصفهان/معاونت ها/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/ نحوه درخواست چاپ كتاب

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=32&PageId=11468&codeV=1&tempname=PublicationOffice

نحوه درخواست چاپ كتاب

 

جناب آقاي رضا نيكبخت

37932185

37934255

دانشگاه اصفهان/معاونت ها/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/ فرم هاي چاپ كتاب

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=32&PageId=11469&codeV=1&tempname=PublicationOffice

فرم هاي چاپ كتاب

 

جناب آقاي رضا نيكبخت

37932185

37934255

دانشگاه اصفهان/معاونت ها/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/ آئين نامه داخلي انتشار كتاب

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=32&PageId=11470&codeV=1&tempname=PublicationOffice

- انتشار كتاب

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/09
تعداد بازدید:
76
Powered by DorsaPortal