۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
مديريت و كاركنان
رياست مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
محمدرضا خيام باشي
دانشكده: فني و مهندسي
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر

آدرس پست الكترونيكي:m.r.khayyambashi@eng.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگي:http://eng.ui.ac.ir/m.r.khayyambashi
نام و نام خانوادگي: زهرا امامي
عنوان پست سازماني: مدير دفتر مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
آدرس پست الكترونيك: z.emami@nic.ui.ac.ir
شماره تماس: 37932323
نام و نام خانوادگي: مهندس عباس احمدي
عنوان پست سازماني: مسئول بخش شبكه و زير ساخت
آدرس پست الكترونيكي:
شماره تماس:37932345
نام و نام خانوادگي: مهندس نفيسه رضايي
عنوان پست سازماني: مسئول سوئيچ هاي زيرساخت،ADSL و قراردادهاي پشتيباني
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس:37934322
نام و نام خانوادگي: مهندس نيلوفر منتظر
عنوان پست سازماني: مسئول اينترنت، اكانتينگ و DNS Server دانشگاه
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37932449
نام و نام خانوادگي:مهندس صفيه روحانيان
عنوان پست سازماني: مسئول پورتال
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37932323
نام و نام خانوادگي:مهندس هما بديعي
عنوان پست سازماني: مسئول ايميل و آنتي ويروس
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37932448

نام و نام خانوادگي:مهندس طاهره رحيمي
عنوان پست سازماني: مسئول پورتال
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37934149
نام و نام خانوادگي:مهندس عباس زماني
عنوان پست سازماني: مسئول بخش نرم افزار
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37934146
نام و نام خانوادگي:مهندس فاطمه رضايي
عنوان پست سازماني: مسئول
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37934145
نام و نام خانوادگي:مهندس محسن حيدرماه
عنوان پست سازماني: مسئول
آدرس پست الكترونيك:
شماره تماس: 37934321
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
42
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
كدپستي: ...........
E-mail: .................... 
تلفن: 37932323 تلفكس: 36684435
Powered by DorsaPortal