۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
سايت مركزي
سايت مركزي كامپيوتر دانشگاه اصفهان در ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ با ۸ سيستم پنتيوم I‌ راه اندازي گرديد و هدف آن برگزاري كلاسهاي مباني كامپيوتر و ارائه خدمات رايانه اي به اساتيد و دانشجويان و كاركنان دانشگاه مي باشد . اين مركز هم اكنون با پنج سايت مجهز به ۱۲۰ سيستم پنتيوم IV از ساعت ۷:۳۰ صبح لغايت ۱۶:۱۵بعدازظهر در حال سرويس دهي مي باشد.
 خدمات و روندها
برگزاري كلاسهاي كامپيوتر
برگزاري كلاسهاي مباني كامپيوتر جهت دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد
روندبرگزاري كلاس
معرفي از طريق گروه كامپيوتر دانشكده مهندسي
برگزاري كلاسهاي آموزشي (نرم افزارهاي تخصصي)
ارسال نامه از طريق رييس دانشكده
موافقت با برگزاري كلاس د رصورت عدم تداخل با برنامه هاي آموزشي سايت


آموزش مهارتهاي هفتگانه ICDL
روند شركت در كلاسها:

كارمندان دانشگاه با هماهنگي با دفتر طرح و برنامه و معرفي از طريق آن واحد به سايت مركزي ميتوانند در كلاسها شركت نمايند


برگزاري كارگاههاي آموزشي :
روند :

ارسال نامه درخواست برگزاري كارگاه از طريق حوزه معاونت آموزشي
موافقت با برگزاري كارگاه در صورت عدم تداخل با برنامه هاي آموزشي سايت
امكانات:
سايت مركزي كامپيوتر دانشگاه اصفهان درحال حاضر داراي ۵ سايت به شرح زير مي باشد .سايتهاي شماره ۱و۲و۳ محل برگزاري كلاسهاي آموزشي و سايتهاي شماره ۵و۶ سايتهاي تمرين جهت دانشجويان مي باشد


سايت ۱
مجهز به ۲۵ سيستم و ويدئو پرژكتور
جهت برگزاري كلاسهاي كامپيوتر

سايت ۲
مجهز به ۱۶ سيستم و ويدئو پرژكتور
جهت برگزاري كلاسهاي كامپيوتر

سايت ۳
مجهز به ۲۵ سيستم و ويدئو پرژكتور
جهت برگزاري كلاسهاي كامپيوتر

سايت برادران

مجهز به ۱۸ سيستم
دانشجويان محترم مي تواننداز ساعت ۷:۳۰ لغايت۱۲ و بعداز ظهر ساعت ۱۴ الي ۱۶ جهت استفاده از نرم افزارهاي كاربردي و اتصال به اينترنت از اين سايت استفاده نمايند .

سايت خواهران

مجهز به ۲۴ سيستم
دانشجويان محترم مي توانند از ساعت ۷:۳۰ لغايت ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴ لغايت ۱۶جهت استفاده از نرم افزارهاي كاربردي و اتصال به اينترنت از اين سايت استفاده نمايند .
 
تاریخ به روزرسانی:
1397/07/21
تعداد بازدید:
834
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 37932323  تلفکس: 36684435
پست الکترونیک: 37932448 
 
Powered by DorsaPortal