۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
اطلاع از وضعيت شناسه اينترنتي

براي اطلاع از ميزان استفاده و وضعيت شناسه اينترنتي خود و يا تغيير كلمه عبور VPN، ابتدا آدرس زير را در مرورگر خود وارد نمائيد.

http://account.ui.ac.ir

سپس با وارد كردن شناسه كاربري (user) و كلمه عبور (password) وارد سامانه شويد:
 
 

اطلاع از ميزان استفاده و وضعيت شناسه اينترنتي:

به شكل زير دقت كنيد، در قسمت Allowed Session (شماره 1)  مقدار زمان باقيمانده شما جهت استفاده از اينترنت در طول روز قابل مشاهده است.

نكته 1: چنانچه در اين بخش پيام The user account is locked را مشاهده مي نمائيد، شناسه شما با تشخيص مراجع ذيصلاح به دلايل آموزشي يا اداري، اعم از فارغ التحصيلي، مرخصي، بازنشستگي و ... مسدود شده است.

نكته 2: چنانچه در اين بخش پيام 0 seconds (Out of daily quota) را مشاهده نموديد، به آن معناست كه مدت زمان استفاده روزانه شما از اينترنت به اتمام رسيده است و بايد منتظر شارژ مجدد شناسه خود براي روز بعدي باشيد.

همچنين چنانچه با وجود اطمينان از صحت شناسه اينترنتي و كلمه رمز، به هر علت ديگري (پايان اعتبار، مسدود شدن يا غيرفعال شدن شناسه اينترنتي و ...) امكان اتصال به اينترنت براي شما وجود نداشت، با مشاهده پيام درج شده در بخش Useful User Description (شماره 2)، مي توانيد از وضعيت شناسه اينترنتي خود اطلاع حاصل نموده و در جهت رفع محدوديت آن اقدام نمائيد.

در ادامه به مفهوم تعدادي از پركاربردترين پيامها اشاره مي شود:

1-     User Account has expired

مفهوم اين پيام اين است كه مدت اعتبار شناسه اينترنتي شما به پايان رسيده و در صورت نياز به تمديد مجدد آن، لازم است از طريق مركزي كه تحت سرپرستي مستقيم آن هستيد، با مركز محاسبات و فناوري اطلاعات مكاتبه نمائيد.

2-     Deactive

اين پيام عموما براي دانشجوياني كه به دليل فارغ التحصيلي، داشتن بدهي، مشروط شدن يا موارد مشابه وضعيت آموزشي آنها از حالت جاري به راكد درآمده نمايش داده مي شود. براي رفع اين مشكل لازم است وضعيت آموزشي از طريق مراجعه به كارشناس آموزشي يا واحد آموزش دانشگاه، اصلاح گردد.

3-     Please Call ……

در صورت مشاهده اين پيام لازم است جهت بررسي و پيگيري موضوع با شماره قيد شده در متن پيام، تماس حاصل نمائيد.
 

4-     Quota is Over ……

در صورت مشاهده اين پيام حجم دانلود هفتگي شما به پايان رسيده است. در اين حالت شناسه اينترنت در ابتداي هفته بعد فعال مي شود.
 
 

5-     Student Affairs- Dormitory Debt- "Bedehi Khabgah"

در صورت مشاهده اين پيام به علت بدهي مالي خوابگاه شناسه اينترنتي شما با دستور معاونت آموزشي دانشگاه غير فعال شده است. در اين حالت جهت فعالسازي مجدد شناسه اينترنت لازم است بدهي خود را در اسرع وقت پرداخت نماييد.
 
 
 

تغيير كلمه عبور VPN:

براي تغيير كلمه رمز شناسه اينترنتي خود، رمز مورد نظر را كه مي تواند شامل حرف، عدد، كاراكترهاي ويژه يا تركيبي از آنها باشد را در پنجره تغيير رمز در مقابل عبارت New Password نوشته و سپس بر روي Change  كليك كنيد. به اين ترتيب رمز شما تغيير يافته و پيام Your Password Changed Successfully (شكل زير) ظاهر خواهد شد.  بنابراين شما مي توانيد از اين صفحه خارج شده و از اين پس از رمز جديد خود براي اتصال به اينترنت استفاده كنيد.